ยอดโอนห้องชุดของคนต่างชาติ Q2 โต 15% ชาวจีนกำลังซื้อหลักดูดซับไปกว่า 2,072 หน่วย กว่าหมื่นล้านบาท

0 Comments

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) เผยไตรมาส 2 ต่างชาติโอนห้องชุดทั่วประเทศ จำนวน 2,326 หน่วย เพิ่มขึ้น 15.1% สูงกว่าค่าเฉลี่ยรายไตรมาสในช่วง 2 ปี ที่เกิด COVID-19 ห้องชุดมือสองมีสัดส่วนการโอนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 6 ไตรมาส และเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในรอบ 18 ไตรมาส ขณะที่ราคาที่มีการโอนส่วนใหญ่ประมาณ 81.9% ไม่เกิน 5 ล้านบาท และขนาดห้องชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ส่วนใหญ่ประมาณ 83.5% ขนาดไม่เกิน 60 ตร.ม. โดยมีการโอนสูงสุดในพื้นที่ 5 อันดับแรกต่างชาติโอนสูงสุด คือ