ครอบครัว “แอ๊ด คาราบาว” ถือหุ้น “CBG” รวม 10,697 ล้านบาท

0 Comments

เปิดพอร์ตครอบครัว “แอ๊ด คาราบาว” ถือหุ้น บมจ.คาราบาวกรุ๊ป (CBG) รวมกว่า 10,697 ล้านบาท ขณะที่ “ยืนยง โอภากุล” ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 ด้วยสัดส่วน 7.05% มูลค่ารวม 5,814.60 ล้านบาท

จากกรณี แอ๊ด คาราบาว หรือนายยืนยง โอภากุล ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดัง แสดงความไม่พอใจและต่อว่า นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการ จ.สุพรรณบุรี หลังถูกปฏิเสธไม่ให้เล่นคอนเสิร์ตงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ประจำปี 2565

“แอ๊ด คาราบาว” นอกจากจะเป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังของไทยแล้ว ยังเคยได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นักร้อง-นักประพันธ์เพลงไทยสากล) ประจำปี พ.ศ.2556

ขณะที่ในแวดวงธุรกิจซื้อหวยออนไลน์ เว็บไหนดีนั้น “แอ๊ด คาราบาว” ก็ไม่ได้น้อยหน้า นับเป็นผู้ที่ร่ำรวยในแวดวงตลาดทุน โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG โดยข้อจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบ นายยืนยง โอภากุล ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับ 3 จำนวนทั้งสิ้น 70,480,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 7.05% ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วทั้งหมด

หากคำนวณจากราคาปิดล่าสุด ณ วันที่ 12 ต.ค.65 ที่ผ่านมา ราคาปิดที่ 82.50 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้นที่ “แอ๊ด คาราบาว” ถืออยู่รวมทั้งสิ้น 5,814.60 ล้านบาท

นอกจาก “แอ๊ด คาราบาว” จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 แล้ว ยังบุคคลในครอบครัว “โอภากุล” ติดโผผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกเช่นกัน เริ่มจาก นางลินจง โอภากุล ภรรยา ถือหุ้นใหญ่อันดับ 6 จำนวน 26,166,900 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 2.62% มูลค่ารวม 2,158.77 ล้านบาท

ตามมาด้วยลูกสาว น.ส.ณิชา โอภากุล ถือหุ้นใหญ่อันดับ 9 จำนวน 17,794,600 หุ้น หรือ 1.78% คิดเป็นมูลค่า 1,468.05 ล้านบาท และอันดับ 10 นายวรมัน โอภากุล ถือหุ้น 15,219,100 หุ้น หรือ 1.52% คิดเป็นมูลค่า 1,255.58 ล้านบาท

หากคิดเป็นมูลค่ารวมที่ตระกูล “โอภากุล” ครอบครองหุ้นใน “คาราบาวกรุ๊ป” มูลค่ารวมคำนวณตามราคาหุ้น ณ วันที่ 12 ต.ค.65 รวมทั้งสิ้น 10,697.00 ล้านบาท

สำหรับบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีการลงทุนหลักในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ ผลิต ทำการตลาด จำหน่าย และบริหารจัดการการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่นๆ อย่างครบวงจร มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 82,500.00 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 อันดับแรก ได้แก่ บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น 250,064,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 25.01% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว น.ส.ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ ถือหุ้น 210,000,000 หุ้น หรือ 21.00% และนายยืนยง โอภากุล ถือหุ้น 70,480,000 หุ้น หรือ 7.05%

ส่วนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 19,185.65 ล้านบาท หนี้สินรวม 9,074.86 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 10,209.29 ล้านบาท รายได้รวม 17,570.33 ล้านบาท กำไรสุทธิ 2,881.00 ล้านบาท และกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.88 บาท

ขณะที่งวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย.65 สินทรัพย์รวม 19,868.27 ล้านบาท หนี้สินรวม 9,405.04 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 10,573.40 ล้านบาท รายได้รวม 10,141.71 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,402.71 ล้านบาท และกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.40 บาท