CBG ปี 64 กำไร 2.8 พันล้าน ลดลง 18.3% จากผลกระทบโควิด-ต้นทุนเพิ่ม

0 Comments

CBG เผยกำไรปี 64 อยู่ที่ 2.8 พันล้าน ลดลง 18.3% จากการลดลงของรายได้การขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตเอง จากผลกระทบโควิด ประกอบกับต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น

นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG เปิดเผยว่า ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 2,881 ล้านบาท ลดลง 18.3% สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ดำเนินการผลิตด้วยตนเอง

ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบและหีบห่อ ตลอดจนค่าใช้จ่ายบริหารที่ปรับตัวสูงขึ้นตามที่กล่าวข้างต้น

ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 6,183 ล้านบาท ลดลง 12.4% คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ 35.6% ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 41.0% มีสาเหตุหลักจากสัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ดำเนินการผลิตด้วยตนเอง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 72.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่สัดส่วน 81.7% ของรายได้จากการขายรวม

ประกอบกับบริษัทฯ มีต้นทุนวัตถุดิบและหีบห่อที่ใช้ในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของอลูมิเนียมที่มีทิศทางราคาเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี

สำหรับรายได้จากการขายในปี 2564 รอยู่ที่ 17,364 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.8% โดยรายได้การรับจ้างจัดจำหน่ายเติบโตเพิ่มขึ้น 47.9% จากผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและกลุ่มผู้บริโภคที่ขยายตัวมากขึ้น

ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการชายในกลุ่มอื่นๆ ทดแทนการปรับตัวลดลงของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ดำเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเองตามการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีอยู่ตลอดทั้งปี

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business